Łutynowo - Portal Informacji Przestrzennej Gminy Olsztynek

PORTAL INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
GMINY OLSZTYNEK
Title
Przejdź do treści

Łutynowo

PRACE NAD PLANAMI
Powierzchnia: ok. 476 ha.
Uchwała w sprawie przystąpienia: Nr XLIII-394/2018 z dnia 15 marca 2018 r.
Termin składania wniosków: 2 maja 2018 r. (obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu)
Wyłożenie w dniach:
Dyskusja publiczna:
Termin składania uwag:
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ADAM KORGUL
Wróć do spisu treści