GEOPORTAL - Portal Informacji Przestrzennej Gminy Olsztynek

PORTAL INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
GMINY OLSZTYNEK
Title
Przejdź do treści

GEOPORTAL

Gmina Olsztynek, wraz z Województwem Warmińsko - Mazurskim oraz innymi gminami, współtworzy Atlas Warmii i Mazur - wspólny Geoportal wojewódzki, na którym znajdują się dokumenty planistyczne gmin. Do Atlasu można przejść klikając tutaj. Po przejściu na stronę Atlasu, nalezy wybrać jedną z map tematycznych, np. Planowanie przestrzenne.
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ADAM KORGUL
Wróć do spisu treści