Cele projektu

 

W wyniku realizacji projektu planuje się wykonać:

A: ok. 64 km sieci kanalizacji sanitarnej na odcinkach Olsztynek - Kurki oraz Jemiołowo - Waplewo,
B: zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z kanalizacji zbiorczej o 1982 osoby.
  Przyjęto następujący wskaźnik produktu:

1.

długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej 63,5 km,
  Przyjęto następujące wskaźniki rezultatu:

1.

Zwiększenie długości sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy do poziomu 145,3 km,

2.

zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z nowej sieci kanalizacyjnej o 1982 osoby,
   

startowadziennikwizualizacjakontaktharmonogramgaleria