Dziennik Projektu

2011 2010 2009 2008
...  
26.10.2009: przekazanie placu budowy wykonawcy
22.10.2009: podpisanie umowy na wykonywanie robót budowlano - montażowych
13.08.2009: rozpoczęcie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych
10.08.2009: ponowne uzyskanie pozwolenia na budowę na odcinku południowym
28.07.2009. rozpoczęcie pracy Jednostki Realizującej Projekt
01.07.2009: podpisanie umowy o Zastępstwo Inwestycyjne
04.06.2009: rozpoczęcie postępowania przetargowego w celu wyłonienia Inwestora Zastępczego
14.05.2009: podpisanie umowy o dofinansowanie projektu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
21.04.2009: decyzja o częściowym wygaśnięciu pozwolenia na budowę odcinka południowego wydanego w 2005r. - zadanie częściowo zrealizowano

cele projektustartowawizualizacjakontaktharmonogramgaleria