Jednostka Realizująca Projekt

Urząd Miejski w Olsztynku

ul. Ratusz 1

pok. 19

tel. 089 51 95 471

e-mail: jrp@olsztynek.pl

Kierownik JRP: Krzysztof Dąbrowski

e-mail: jrp.kierownik@olsztynek.pl

Podinspektor JRP: Lesław Kaźmierczak

e-mail: jrp.leszek@olsztynek.pl

Referent JRP: Magdalena Kupniewska

e-mail: jrp.magda@olsztynek.pl

cele projektudziennikwizualizacjastartowaharmonogramstartowa