"Ochrona wód zbiornika Olsztynek 212 poprzez budowę kanalizacji zbiorczej w Gminie Olsztynek"

Beneficjent: Gmina Olsztynek

Wartość projektu: 11 110 205 PLN

Wartość Dofinansowania z Unii Europejskiej:  8 257 649 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

cele projektudziennikwizualizacjakontaktharmonogram galeria