Kalendarz terminów składania wniosków oraz wyłożenia dokumentów planistycznych gminy - Portal Informacji Przestrzennej Gminy Olsztynek

PORTAL INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
GMINY OLSZTYNEK
Title
Przejdź do treści

Kalendarz terminów składania wniosków oraz wyłożenia dokumentów planistycznych gminy

PRACE NAD PLANAMI
Poniżej kalendarz ogłoszeń o terminach składania wniosków lub o wyłożeniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ADAM KORGUL
Wróć do spisu treści