STRATEGIA ROZWOJU GMINY - Portal Informacji Przestrzennej Gminy Olsztynek

PORTAL INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
GMINY OLSZTYNEK
Title
Przejdź do treści

STRATEGIA ROZWOJU GMINY

Strategia Rozwoju Gminy jest jednym z kluczowych dokumentów dotyczących funkcjonowania gminy. Podaje wizję gminy, czyli jej docelowy stan po osiągnięciu założonych celów, oraz jej misję, czyli sposób dojścia do celu.
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ADAM KORGUL
Wróć do spisu treści