WYPISY I ZAŚWIADCZENIA - Portal Informacji Przestrzennej Gminy Olsztynek

PORTAL INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
GMINY OLSZTYNEK
Title
Przejdź do treści

WYPISY I ZAŚWIADCZENIA

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Olsztynek
Wypisy i wyrysy są wyciągami z dokumentów planistycznych zawierającymi szczegółowe ustalenia tych dokumentów odnoszące się do konkretnej nieruchomości.
Wypis i wyrys z planu zagospodarowania jest niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę.
W celu uzyskania wypisu i wyrysu należy złożyć w Urzędzie Miejskim stosowny wniosek wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej.
Wysokość opłaty skarbowej:
a) za wydanie wypisu:
  • do 5 stron - 30 zł;
  • powyżej 5 stron - 50 zł;
b) za wydanie wyrysu: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł (nie więcej niż - 200 zł).
Wydanie wypisu i wyrysu następuje nie dłużej niż w ciągu dwudziestu jeden dni od dnia złożenia wniosku.
Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości
Zaświadczenia o przeznaczeniu stanowią urzędowe poświadczenie faktu obowiązywania lub braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W celu uzyskania zaświadczenia należy w Urzędzie Miejskim złożyć wniosek wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł. Wydanie zaświadczenia następuje w terminie nie dłuższym niż siedem dni.

Opłaty skarbowej za wydanie wypisu i wyrysu oraz zaświadczenia należy dokonać na rachunek bankowy urzędu nr: BS Olsztynek 87 8823 0007 2001 0000 0169 0001.

Do pobrania:
  • wniosek o wydanie wypisu i wyrysu (pobierz)
  • wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości (pobierz)
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ADAM KORGUL
Wróć do spisu treści